برنج محلی ( تیلکی ) شمس
موجودیت: موجود
کد محصول: 2740
درصد تخفیف: 2
وضعیت ارسال: هزینه دار
مقدار سفارش(کیلو)
115,000 تومان
توضیحات:

جزئیات:
برنج خوب: