برنج چمپا حاج حسین 10 کیلو،
موجودیت: تمام شده
کد محصول: 2236
درصد تخفیف: 8
وضعیت ارسال: هزینه دار
مقدار سفارش(کیلو)
122,400 تومان
توضیحات:

برنج چمپا حاج حسین 10 کیلو،

جزئیات:
برنج خوب: